Програми профілактики залежностей і девіантної поведінки

НАРКОПОЛІТИКА / АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА / ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА / ДИТЯЧА ЗАЛЕЖНІСТЬ

Перспективність наведених нижче програм підтверджена оцінюваннями, проведеними в Європейському Союзі та США. Вибір цих програм заснований на рейтингу у реєстрі «Xchange» ЄМЦННЗ та США – Перелік проектів для здорового розвитку дітей (Blueprints).
«Xchange» – європейський онлайн реєстр для доказово-обґрунтованих програм у сфері профілактики. Усі профілактичні програми, включені до нього, стосуються проблем, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин.
Книга для учителя основной школы по профилактике употребления психоактивных веществ
Первые главы содержат теоретический материал для учителя. Собранные в них сведения помогают учителю готовиться к рассмотрению на уроке тем, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Этот материал не предназначен для предоставления ученикам или копирования.

Пятая глава содержит описание программы обучения на тему психоактивных веществ, а также описание активных работ, т. е. конкретные планы занятий
Unplugged
Шкільна програма, яка поєднує компоненти з критичного мислення, прийняття рішень, вирішення проблем, креативного мислення, ефективної комунікації, навичок міжособистісних відносин, розуміння та знання себе, емпатії, подолання емоцій та стресу, нормативних переконань та знань щодо шкідливої дії ПАР на здоров'я.

Наразі матеріали доступні лише англійською мовою.